Visie en missie

Vinden - verbinding - vertrouwen - vakmanschap
Dat zijn de woorden die aangeven wat inwoners, samenwerkingspartners en medewerkers van de organisatie mogen verwachten en wat de organisatie van anderen verwacht. Wij zetten de inwoners centraal. Het gaat om de burger en het vakmanschap van de sociaal werker. Organiseren vanuit de menselijke maat. Daarbij gebruiken wij deze vier principes die de ruggengraat van ons denken en handelen vormen. 

•             Vinden
Wijkracht staat midden in de maatschappij en de sociaal werkers zitten in de haarvaten van de samenleving. Het vinden van aansluiting met de burgers vormt de werkwijze van de organisatie. Daar waar de burgers zijn, zijn wij ook.

•             Verbinding
Verbinding gaat over verbinden met jezelf en met de ander, inhoudelijk verbinden aan jouw organisatie. Is er geen verbinding dan blijven resultaten uit of zijn uitkomsten niet optimaal. We vinden dat de regels of afspraken niet de boventoon mogen voeren maar ondersteunend aan het primair proces zijn.•        

  • Vertrouwen

​Werken vanuit vertrouwen impliceert dat je ‘fouten’ ziet als normaal onderdeel van het leren en ontwikkelen van de vakman. Wij vertrouwen iedere medewerker per definitie zolang het tegenovergestelde niet aan de orde is. Dit werkt door in de relatie tussen de medewerker en leidinggevende maar ook in de relatie tussen de medewerker en de burger.​​​​​​​

•             Vakmanschap
Vakmanschap is voor Wijkracht een belangrijke waarde. In het sociaal domein is dat in eerste instantie de sociaal werker. Hij/zij verstaat zijn/haar vak en onderhoudt dat. Hij/zij weet wat er specifiek voor elke burger nodig is. Dat geldt eveneens voor de bestuurder, het managementteam en de Raad van Toezicht.

Wijkracht bij jou in de buurt

Wij bieden ondersteuning in vijf Twentse gemeenten. Op de kaart hiernaast zie je waar Wijkracht aanwezig zich. Klik op de gemeente van jouw keuze en je ziet welke ondersteuning wij bieden. 

Contact

Je bent van harte welkom bij Wijkracht in Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal. Voor meer informatie over Wijkracht en het maken van afspraken bel je met Wijkracht op nummer 088 – 945 57 22 (lokaal tarief), stuur je een e-mail naar info@wijkracht.nl of maak je gebruik van het contactformulier of de chatknop hier op de website.

Mijn vraag of opmerking...