schoolmaatschappelijk werk

Binnen het Twents Carmel College Oldenzaal zijn drie maatschappelijk werkers actief op de vier locaties: Potskampstraat, Lyceumstraat, Thijcollege en de Praktijkschool. De maatschappelijk werkers van Wijkracht zijn onderdeel van het Zorgteam binnen de structuur van het Twents Carmel College. Op www.twentscarmelcollege.nl vindt u meer informatie. 

Leerkracht signaleert
Met de meeste kinderen gaat het goed, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Ze worden gepest, hun ontwikkeling loopt niet goed of ze hebben problemen thuis. Daardoor hebben of krijgen ze niet alleen moeite met leren, maar weten ze vaak ook niet hoe ze moeten omgaan met hun emoties. Vaak is het de leerkracht die de eerste signalen opvangt.

Ondersteuning
De maatschappelijk werker kan dan ondersteuning bieden om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en een oplossing zoeken voor de ontstane situatie of het probleem. Dit kan door in gesprek te gaan met het kind, het kind door te verwijzen naar de juiste hulpverlener of te praten met betrokkenen uit de omgeving van het kind.

Welbevinden leerlingen
Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op problemen die zich kunnen voordoen binnen de school. De dienstverlening is gericht op het vergroten van het welbevinden van de individuele leerling. Een schoolmaatschappelijk werker moet goed en makkelijk bereikbaar zijn. Daarom zijn onze medewerkers regelmatig op gezette tijden en op een vaste werkplek binnen veel scholen aanwezig.

schoolmaatschappelijk werk

Binnen het Twents Carmel College Oldenzaal zijn drie maatschappelijk werkers actief op de vier locaties: Potskampstraat, Lyceumstraat, Thijcollege en de Praktijkschool. De maatschappelijk werkers van Wijkracht zijn onderdeel van het Zorgteam binnen de structuur van het Twents Carmel College. Op www.twentscarmelcollege.nl vindt u meer informatie. 

Leerkracht signaleert
Met de meeste kinderen gaat het goed, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Ze worden gepest, hun ontwikkeling loopt niet goed of ze hebben problemen thuis. Daardoor hebben of krijgen ze niet alleen moeite met leren, maar weten ze vaak ook niet hoe ze moeten omgaan met hun emoties. Vaak is het de leerkracht die de eerste signalen opvangt.

Ondersteuning
De maatschappelijk werker kan dan ondersteuning bieden om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en een oplossing zoeken voor de ontstane situatie of het probleem. Dit kan door in gesprek te gaan met het kind, het kind door te verwijzen naar de juiste hulpverlener of te praten met betrokkenen uit de omgeving van het kind.

Welbevinden leerlingen
Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op problemen die zich kunnen voordoen binnen de school. De dienstverlening is gericht op het vergroten van het welbevinden van de individuele leerling. Een schoolmaatschappelijk werker moet goed en makkelijk bereikbaar zijn. Daarom zijn onze medewerkers regelmatig op gezette tijden en op een vaste werkplek binnen veel scholen aanwezig.

Chat met ons!