Losser

Medewerkers van Wijkracht in Losser zijn integraal onderdeel van het toegangsteam van gemeente Losser. Zij zijn aanwezig in de kernen De Lutte, Beuningen, Overdinkel en Losser.  

Met ingang van 1 januari 2018 is er in de gemeente Losser één loket waar u als inwoner terecht kunt met uw vragen en verzoeken op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg: de afdeling WIJZ van de gemeente Losser.

Heeft u vragen over uitkeringen of over extra bijstand voor speciale uitgaven, financiën of schulden? Heeft u hulpmiddelen nodig vanwege een lichamelijke beperking? Of heeft u huishoudelijke ondersteuning nodig of dagopvang voor uzelf of uw partner? Heeft u vragen op het gebied van jeugd en gezin, over opvoeden? Of loopt het niet goed met uw kind op school? Maakt u zich zorgen over iemand die vereenzaamt Of ziet u kinderen die lijden onder een scheiding? Neem dan contact op met de afdeling WIJZ van de gemeente Losser. Dit kan elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer (053) 537 7400, mail wijz@losser.nl en per 1 februari door een persoonlijk gesprek in het nieuwe gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
Daarnaast zijn onze medewerkers bereikbaar via huisartsen en scholen.

Sociaal Team
Eerder kon u voor deze vragen ook terecht bij het Sociaal Team. We merkten in de praktijk dat dit nog wel eens leidde tot onduidelijkheid. Daarom zijn de taken van het Sociaal Team per 1 januari 2018 ondergebracht bij de afdeling WIJZ.
Met deze veranderingen hopen we u nog beter van dienst te zijn.

Contactgegevens afdeling WIJZ
Telefoonnummer: (053) 537 7400
Emailadres: wijz@losser.nl
Bezoekadres: Gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG  Losser

Het team

Losser

Medewerkers van Wijkracht in Losser zijn integraal onderdeel van het toegangsteam van gemeente Losser. Zij zijn aanwezig in de kernen De Lutte, Beuningen, Overdinkel en Losser.  

Met ingang van 1 januari 2018 is er in de gemeente Losser één loket waar u als inwoner terecht kunt met uw vragen en verzoeken op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg: de afdeling WIJZ van de gemeente Losser.

Heeft u vragen over uitkeringen of over extra bijstand voor speciale uitgaven, financiën of schulden? Heeft u hulpmiddelen nodig vanwege een lichamelijke beperking? Of heeft u huishoudelijke ondersteuning nodig of dagopvang voor uzelf of uw partner? Heeft u vragen op het gebied van jeugd en gezin, over opvoeden? Of loopt het niet goed met uw kind op school? Maakt u zich zorgen over iemand die vereenzaamt Of ziet u kinderen die lijden onder een scheiding? Neem dan contact op met de afdeling WIJZ van de gemeente Losser. Dit kan elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer (053) 537 7400, mail wijz@losser.nl en per 1 februari door een persoonlijk gesprek in het nieuwe gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
Daarnaast zijn onze medewerkers bereikbaar via huisartsen en scholen.

Sociaal Team
Eerder kon u voor deze vragen ook terecht bij het Sociaal Team. We merkten in de praktijk dat dit nog wel eens leidde tot onduidelijkheid. Daarom zijn de taken van het Sociaal Team per 1 januari 2018 ondergebracht bij de afdeling WIJZ.
Met deze veranderingen hopen we u nog beter van dienst te zijn.

Contactgegevens afdeling WIJZ
Telefoonnummer: (053) 537 7400
Emailadres: wijz@losser.nl
Bezoekadres: Gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG  Losser

Het team