Taalhuis Haaksbergen

Wat doet het Taalhuis?
Het Taalhuis is een samenwerking van organisaties uit Haaksbergen met het doel om mensen te ondersteunen bij het leren spreken, lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. Dat kan één op één met een taalcoach of in kleine groepen tijdens het wekelijkse taalcafé. Wij richten ons op deelnemers met Nederlands als moedertaal (NT1) en op  deelnemers met Nederlands als tweede taal (NT2).

Taalcoach
Een taalcoach helpt gedurende ongeveer een jaar een uur in de week één op één een taaldeelnemer. De taaldeelnemer geeft aan wat hij/zij wil leren, bijvoorbeeld beter Nederlands leren spreken of schrijven of hij/ zij heeft extra hulp nodig bij de inburgeringslessen of het schrijven van een sollicitatiebrief. Binnen het Taalhuis werken we met materialen van de Stichting lezen en Schrijven en met de lesboeken van de aanbieders van de inburgeringslessen. Daarnaast is er een speciale collectie boeken in de bibliotheek. De taalcoach volgt de basistraining taalcoach die door de Stichting Lezen en Schrijven wordt gegeven.

Taalcafé
Het wekelijkse taalcafé is een ontmoetingsmoment in het theatercafé van Kulturhus Haaksbergen waar bezoekers onder leiding van taalvrijwilligers met elkaar in gesprek gaan. Iedere week oefenen ze samen de Nederlandse taal. Door gesprekken en spelvormen leren de nieuwkomers zich de Nederlandse taal steeds meer eigen te maken. Het taalcafé is geopend op dinsdagochtend van 10 tot 12 uur.

Taalles ROC
Het ROC geeft taallessen aan nieuwkomers en mensen met een taalachterstand. Stapsgewijs leer je de Nederlandse taal en maatschappij kennen, door te spreken over alledaagse onderwerpen zoals eten, boodschappen doen en naar school gaan. Ook verbeter je middels digitale opdrachten je taalvaardigheid. Het accent in NT2 ligt op het zelfredzaam zijn in Nederland en hierbij wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de spreekvaardigheid. Ook leer je de basis van de Nederlandse spelling en grammatica en doe je een rijke woordenschat op.

Waar vindt u het Taalhuis?
Activiteiten van Taalhuis Haaksbergen zijn ondergebracht in de Noaberpoort, Blankenburgerstraat 28 (gemeentehuis) en Kulturhus Haaksbergen, Sterrebosstraat 2 (bibliotheek en theater).

Aanmelden
Wilt u aan de slag als taalvrijwilliger? Meldt u dan aan via onderstaande link:
https://mijn.hetbegintmettaal.nl/aanmelden/08CeiOt7kTbLmQSdYABdKwYEbgL2


Wilt u begeleiding van een taalcoach? Meldt u dan aan via onderstaande link:
https://mijn.hetbegintmettaal.nl/anderstalige-aanmelden/08CeiOt7kTbLmQSdYABdKwYEbgL2


Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het Taalhuis? Neemt u dan contact op met Kim van Es, coördinator Taalhuis Haaksbergen, telefoon 053-5734689 of 06-21851782, k.vanes@noaberpoort.nl

Taalhuis Haaksbergen

Wat doet het Taalhuis?
Het Taalhuis is een samenwerking van organisaties uit Haaksbergen met het doel om mensen te ondersteunen bij het leren spreken, lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. Dat kan één op één met een taalcoach of in kleine groepen tijdens het wekelijkse taalcafé. Wij richten ons op deelnemers met Nederlands als moedertaal (NT1) en op  deelnemers met Nederlands als tweede taal (NT2).

Taalcoach
Een taalcoach helpt gedurende ongeveer een jaar een uur in de week één op één een taaldeelnemer. De taaldeelnemer geeft aan wat hij/zij wil leren, bijvoorbeeld beter Nederlands leren spreken of schrijven of hij/ zij heeft extra hulp nodig bij de inburgeringslessen of het schrijven van een sollicitatiebrief. Binnen het Taalhuis werken we met materialen van de Stichting lezen en Schrijven en met de lesboeken van de aanbieders van de inburgeringslessen. Daarnaast is er een speciale collectie boeken in de bibliotheek. De taalcoach volgt de basistraining taalcoach die door de Stichting Lezen en Schrijven wordt gegeven.

Taalcafé
Het wekelijkse taalcafé is een ontmoetingsmoment in het theatercafé van Kulturhus Haaksbergen waar bezoekers onder leiding van taalvrijwilligers met elkaar in gesprek gaan. Iedere week oefenen ze samen de Nederlandse taal. Door gesprekken en spelvormen leren de nieuwkomers zich de Nederlandse taal steeds meer eigen te maken. Het taalcafé is geopend op dinsdagochtend van 10 tot 12 uur.

Taalles ROC
Het ROC geeft taallessen aan nieuwkomers en mensen met een taalachterstand. Stapsgewijs leer je de Nederlandse taal en maatschappij kennen, door te spreken over alledaagse onderwerpen zoals eten, boodschappen doen en naar school gaan. Ook verbeter je middels digitale opdrachten je taalvaardigheid. Het accent in NT2 ligt op het zelfredzaam zijn in Nederland en hierbij wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de spreekvaardigheid. Ook leer je de basis van de Nederlandse spelling en grammatica en doe je een rijke woordenschat op.

Waar vindt u het Taalhuis?
Activiteiten van Taalhuis Haaksbergen zijn ondergebracht in de Noaberpoort, Blankenburgerstraat 28 (gemeentehuis) en Kulturhus Haaksbergen, Sterrebosstraat 2 (bibliotheek en theater).

Aanmelden
Wilt u aan de slag als taalvrijwilliger? Meldt u dan aan via onderstaande link:
https://mijn.hetbegintmettaal.nl/aanmelden/08CeiOt7kTbLmQSdYABdKwYEbgL2


Wilt u begeleiding van een taalcoach? Meldt u dan aan via onderstaande link:
https://mijn.hetbegintmettaal.nl/anderstalige-aanmelden/08CeiOt7kTbLmQSdYABdKwYEbgL2


Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het Taalhuis? Neemt u dan contact op met Kim van Es, coördinator Taalhuis Haaksbergen, telefoon 053-5734689 of 06-21851782, k.vanes@noaberpoort.nl

Chat met ons!