Welzijnswerk voor ouderen

Het welzijnswerk voor ouderen is bedoeld om ouderen te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. Zelf de regie houden en meedoen in de samenleving. Dat is voor het welzijn van ouderen van groot belang. Het welzijnswerk biedt ondersteuning door middel van voorlichting, ondersteunende diensten én activiteiten voor ouderen.

Het welzijnswerk voor ouderen in Haaksbergen kent een ouderenadviseur. De ouderenadviseur kan ouderen tijdens een huisbezoek informeren, adviseren en in het belang van de oudere, met hen meedenken. Samen op zoek naar antwoorden of mogelijke oplossingen. Dat wat de ouderen zelf kunnen doen pakken zij zelf op. Als het nodig is kan de ouderenadviseur bemiddelen of verwijst zij ouderen door. De ouderenadviseur helpt ouderen of zijn of haar omgeving.

Dat doet zij niet alleen, want de ouderenadviseur werkt vanuit het samenwerkingsverband van de Noaberpoort. Zij kan vrijwilligers inzetten “als maatje” van een oudere”. Deze maatjes komen bij de oudere thuis en gaan samen wandelen, boodschappen doen, even bijpraten.

Bij welke problemen kan de ouderenadviseur helpen?
Mijn man/vrouw is overleden. Ik voel mij verdrietig en eenzaam.
Mijn vader/moeder wordt vergeetachtig. Wat moet ik doen?
Ik zorg al drie jaar voor mijn zieke vrouw. Ik vind dit soms erg zwaar. Waar kan ik terecht voor hulp?
Ik ben niet meer goed ter been, maar ik wil in mijn eigen huis blijven wonen. Welke mogelijkheden zijn er om mijn huis aan te passen?
Thuis blijven wonen lukt niet meer. Wat nu?
Wat is er te doen voor ouderen in Haaksbergen?

Als u zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving, kunt u dit signaal ook doorgeven aan de ouderenadviseur.

Wat biedt het welzijnswerk voor ouderen?
>> signaleert en verbindt ouderen met vrijwilligers of organisaties die hen verder helpen;
>> biedt begeleiding aan groepen vrijwilligers die zich inzetten voor ouderen;
>> geeft adviezen aan ouderen die samen iets willen organiseren zodat ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

De Noaberpoort en andere Netwerkpartners
De ouderenadviseur werkt in de Noaberpoort samen met, de Wmo consulenten, de cliëntondersteuner, de consulent van het Steunpunt Informele Zorg, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening., Belangrijke netwerkpartners van het welzijnswerk voor ouderen zijn de Huisartsen, wijkverpleegkundigen van Buurtzorg en Livio,en leden van de werkgroep Alzheimer Café,  de ouderenbonden en de Participatieraad.

Waar vindt u de ouderenadviseur?
Als u denkt dat de ouderenadviseur ook iets voor u kan betekenen of voor een familielid, vriend of voor uw buren, dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur. 

U kunt met uw vragen naar het inloopspreekuur in de Noaberpoort op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.

Het inloopspreekuur vindt plaats in de Noaberpoort: Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen (gemeentehuis). 

Welzijnswerk voor ouderen

Het welzijnswerk voor ouderen is bedoeld om ouderen te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. Zelf de regie houden en meedoen in de samenleving. Dat is voor het welzijn van ouderen van groot belang. Het welzijnswerk biedt ondersteuning door middel van voorlichting, ondersteunende diensten én activiteiten voor ouderen.

Het welzijnswerk voor ouderen in Haaksbergen kent een ouderenadviseur. De ouderenadviseur kan ouderen tijdens een huisbezoek informeren, adviseren en in het belang van de oudere, met hen meedenken. Samen op zoek naar antwoorden of mogelijke oplossingen. Dat wat de ouderen zelf kunnen doen pakken zij zelf op. Als het nodig is kan de ouderenadviseur bemiddelen of verwijst zij ouderen door. De ouderenadviseur helpt ouderen of zijn of haar omgeving.

Dat doet zij niet alleen, want de ouderenadviseur werkt vanuit het samenwerkingsverband van de Noaberpoort. Zij kan vrijwilligers inzetten “als maatje” van een oudere”. Deze maatjes komen bij de oudere thuis en gaan samen wandelen, boodschappen doen, even bijpraten.

Bij welke problemen kan de ouderenadviseur helpen?
Mijn man/vrouw is overleden. Ik voel mij verdrietig en eenzaam.
Mijn vader/moeder wordt vergeetachtig. Wat moet ik doen?
Ik zorg al drie jaar voor mijn zieke vrouw. Ik vind dit soms erg zwaar. Waar kan ik terecht voor hulp?
Ik ben niet meer goed ter been, maar ik wil in mijn eigen huis blijven wonen. Welke mogelijkheden zijn er om mijn huis aan te passen?
Thuis blijven wonen lukt niet meer. Wat nu?
Wat is er te doen voor ouderen in Haaksbergen?

Als u zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving, kunt u dit signaal ook doorgeven aan de ouderenadviseur.

Wat biedt het welzijnswerk voor ouderen?
>> signaleert en verbindt ouderen met vrijwilligers of organisaties die hen verder helpen;
>> biedt begeleiding aan groepen vrijwilligers die zich inzetten voor ouderen;
>> geeft adviezen aan ouderen die samen iets willen organiseren zodat ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

De Noaberpoort en andere Netwerkpartners
De ouderenadviseur werkt in de Noaberpoort samen met, de Wmo consulenten, de cliëntondersteuner, de consulent van het Steunpunt Informele Zorg, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening., Belangrijke netwerkpartners van het welzijnswerk voor ouderen zijn de Huisartsen, wijkverpleegkundigen van Buurtzorg en Livio,en leden van de werkgroep Alzheimer Café,  de ouderenbonden en de Participatieraad.

Waar vindt u de ouderenadviseur?
Als u denkt dat de ouderenadviseur ook iets voor u kan betekenen of voor een familielid, vriend of voor uw buren, dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur. 

U kunt met uw vragen naar het inloopspreekuur in de Noaberpoort op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.

Het inloopspreekuur vindt plaats in de Noaberpoort: Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen (gemeentehuis). 

Chat met ons!