Dinkelland

Wijkracht Dinkelland is er voor iedereen met een vraag, verzoek of idee. Het Wijkracht team in Dinkelland ondersteunt groepen en individuen waar nodig. We bieden maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk op alle basisscholen en het Carmelcollege en cliëntondersteuning.

De gemeenten Tubbergen en Dinkel​land en de lokale welzijns- en zorginstellingen waar inwoners terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning gaan intensiever samenwerken onder de naam 'Wij in de buurt'. Wijkracht is een van die organisaties die op 1 maart 2017 de intentieverklaring heeft ondertekend hiervoor. 

Bekijk hier ook onze flyer!

Benieuwd naar de Wijkracht medewerkers in uw Dinkelland? We stellen ze hieronder graag aan u voor!

Wanneer kunt u bij ons terecht?
>> als u iets wilt betekenen voor uw wijk of voor anderen;
>> als u wilt weten welke sociale activiteiten er georganiseerd worden in uw wijk/in Dinkelland;
>> als u vragen of zorgen heeft en daar informatie, advies of ondersteuning bij zoekt.

Wet Wmo
Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat die wet goed wordt uitgevoerd. Gemeenten staan aan de vooravond van grote veranderingen, want vanaf 2015 vallen de Jeugdzorg, de uitvoering van de Awbz en de Participatiewet ook onder de Wmo.

Wmo-Lab
De gemeente Dinkelland heeft een zogenoemd Wmo-Lab in het leven geroepen; het Wmo-Lab is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies zal geven aan het college van B&W. Het accent ligt daarbij op het algemeen belang en het breed en integraal adviseren. Het Wmo-lab heeft een signalerende en verbindende rol naar de samenleving. Hiermee behoudt het Wmo-Lab de noodzakelijke verbinding met inwoners en cliënten in Dinkelland. Meer hierover leest u op de website van de gemeente Dinkelland. 

 

Het team

Dinkelland

Wijkracht Dinkelland is er voor iedereen met een vraag, verzoek of idee. Het Wijkracht team in Dinkelland ondersteunt groepen en individuen waar nodig. We bieden maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk op alle basisscholen en het Carmelcollege en cliëntondersteuning.

De gemeenten Tubbergen en Dinkel​land en de lokale welzijns- en zorginstellingen waar inwoners terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning gaan intensiever samenwerken onder de naam 'Wij in de buurt'. Wijkracht is een van die organisaties die op 1 maart 2017 de intentieverklaring heeft ondertekend hiervoor. 

Bekijk hier ook onze flyer!

Benieuwd naar de Wijkracht medewerkers in uw Dinkelland? We stellen ze hieronder graag aan u voor!

Wanneer kunt u bij ons terecht?
>> als u iets wilt betekenen voor uw wijk of voor anderen;
>> als u wilt weten welke sociale activiteiten er georganiseerd worden in uw wijk/in Dinkelland;
>> als u vragen of zorgen heeft en daar informatie, advies of ondersteuning bij zoekt.

Wet Wmo
Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat die wet goed wordt uitgevoerd. Gemeenten staan aan de vooravond van grote veranderingen, want vanaf 2015 vallen de Jeugdzorg, de uitvoering van de Awbz en de Participatiewet ook onder de Wmo.

Wmo-Lab
De gemeente Dinkelland heeft een zogenoemd Wmo-Lab in het leven geroepen; het Wmo-Lab is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies zal geven aan het college van B&W. Het accent ligt daarbij op het algemeen belang en het breed en integraal adviseren. Het Wmo-lab heeft een signalerende en verbindende rol naar de samenleving. Hiermee behoudt het Wmo-Lab de noodzakelijke verbinding met inwoners en cliënten in Dinkelland. Meer hierover leest u op de website van de gemeente Dinkelland. 

 

Het team