Welzijn Ouderen Borne

Welzijn Ouderen Borne is onderdeel van Wijkracht en geeft informatie, begeleiding en advies aan ouderen, familieleden, vrijwilligers en mensen die beroepsmatig met ouderen omgaan. Daarbij gaan wij uit van individuele wensen en behoeften. Wij helpen vragen te formuleren en bieden vervolgens ondersteuning indien nodig. Soms doen wij dat alleen, soms samen met andere organisaties. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Onze belangrijkste werkzaamheden zijn:
Het geven van voorlichting, advies en begeleiding en ondersteuning:
> wij beantwoorden individuele vragen, organiseren groepsbijeenkomsten over allerlei thema’s, brengen verschillende brochures en folders uit, verwijzen gericht door en gaan bij 75-plussers op huisbezoek om vragen persoonlijk in kaart te brengen.

Het organiseren van voorzieningen:
> wij werken vaak samen met andere organisaties, waarbij de eigen regie van de oudere centraal staat.  Wij ondersteunen alleen waar nodig. Een voorbeeld hiervan is de Praktische Ondersteuning Ordening Thuisadministratie (POOT).

Het organiseren van activiteiten waarbij zingeving en ontmoeting centraal staan:
> u kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de bijeenkomsten ‘In gesprek met elkaar’, diverse cursussen en activiteiten om gezamenlijk te eten.

Het participeren in projecten/ontwikkelingen ter bevordering van welzijnsactiviteiten:
> wij organiseren bijvoorbeeld verschillende sportstimuleringsactiviteiten.

Het adviseren van gemeente en organisaties:
> wij adviseren over zaken die voor ouderen van belang zijn en ondersteunen waar nodig nieuwe initiatieven.

Meer informatie: http://www.woborne.nl/ 

Het team

Welzijn Ouderen Borne

Welzijn Ouderen Borne is onderdeel van Wijkracht en geeft informatie, begeleiding en advies aan ouderen, familieleden, vrijwilligers en mensen die beroepsmatig met ouderen omgaan. Daarbij gaan wij uit van individuele wensen en behoeften. Wij helpen vragen te formuleren en bieden vervolgens ondersteuning indien nodig. Soms doen wij dat alleen, soms samen met andere organisaties. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Onze belangrijkste werkzaamheden zijn:
Het geven van voorlichting, advies en begeleiding en ondersteuning:
> wij beantwoorden individuele vragen, organiseren groepsbijeenkomsten over allerlei thema’s, brengen verschillende brochures en folders uit, verwijzen gericht door en gaan bij 75-plussers op huisbezoek om vragen persoonlijk in kaart te brengen.

Het organiseren van voorzieningen:
> wij werken vaak samen met andere organisaties, waarbij de eigen regie van de oudere centraal staat.  Wij ondersteunen alleen waar nodig. Een voorbeeld hiervan is de Praktische Ondersteuning Ordening Thuisadministratie (POOT).

Het organiseren van activiteiten waarbij zingeving en ontmoeting centraal staan:
> u kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de bijeenkomsten ‘In gesprek met elkaar’, diverse cursussen en activiteiten om gezamenlijk te eten.

Het participeren in projecten/ontwikkelingen ter bevordering van welzijnsactiviteiten:
> wij organiseren bijvoorbeeld verschillende sportstimuleringsactiviteiten.

Het adviseren van gemeente en organisaties:
> wij adviseren over zaken die voor ouderen van belang zijn en ondersteunen waar nodig nieuwe initiatieven.

Meer informatie: http://www.woborne.nl/ 

Het team

Chat met ons!