Schoolmaatschappelijk werk

Als je als leerling tegen vragen of problemen aanloopt, dan kun je soms wel even een steuntje in de rug nodig hebben. Die problemen kunnen met school te maken hebben, maar ook met thuis. De schoolmaatschappelijk werker biedt advies en ondersteuning aan leerlingen, ouders, maar ook aan de leerkracht of zorgfunctionaris.

De schoolmaatschappelijk werkers werken op basisscholen en op het voortgezet onderwijs. De toegang is laagdrempelig en direct omdat schoolmaatschappelijk werk (SMW) op vaste tijden en op een vaste werkplek binnen de school aanwezig is. De activiteiten richten zich op problemen op school en thuis, omdat het vaak een combinatie van factoren is. De medewerkers hebben ervaring en zijn deskundig.

Schoolmaatschappelijk werk

Als je als leerling tegen vragen of problemen aanloopt, dan kun je soms wel even een steuntje in de rug nodig hebben. Die problemen kunnen met school te maken hebben, maar ook met thuis. De schoolmaatschappelijk werker biedt advies en ondersteuning aan leerlingen, ouders, maar ook aan de leerkracht of zorgfunctionaris.

De schoolmaatschappelijk werkers werken op basisscholen en op het voortgezet onderwijs. De toegang is laagdrempelig en direct omdat schoolmaatschappelijk werk (SMW) op vaste tijden en op een vaste werkplek binnen de school aanwezig is. De activiteiten richten zich op problemen op school en thuis, omdat het vaak een combinatie van factoren is. De medewerkers hebben ervaring en zijn deskundig.