Wijkracht Academie

De Wijkracht Academie is hét kenniscentrum voor professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van Wijkracht, waar ook externe partners gebruik van kunnen maken.

Onze missie is het aanbieden van een optimaal aanbod op het gebied van kennisdeling, scholing en training op het gebied van sociale zorg. De Wijkracht Academie levert een positieve bijdrage aan het functioneren van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers!

Zorgen dat
De vragen op het gebied van zorg en welzijn zullen in de komende jaren sterk aan veranderingen onderhevig zijn, van zorgen voor naar zorgen dat. Dit vertaalt zich in nieuwe zorg- en welzijnsarrangementen en in een breed palet van nieuwe eisen aan de professional, mantelzorger en vrijwilliger. De Wijkracht Academie volgt deze trend en wil een plek zijn waar kennisoverdracht plaatsvindt. Immers om de veranderingsprocessen te laten slagen is een transitie nodig waarin men zich continue kan blijven ontwikkelen.

Kwaliteit
Kwaliteit is een belangrijk begrip binnen de Wijkracht Academie. Hoe hoger de kwaliteit van de kennisdeling, hoe beter de professionals, mantelzorgers en vrijwilligers in staat zijn hun taken uit te voeren. Voor de professionals van Wijkracht geldt momenteel dat de professionals die met jeugd werken, geregistreerd zijn bij het kwaliteitsregister SKJ en dat zij zoveel mogelijk geaccrediteerd scholingen en trainingen zullen volgen om aan de eisen van het kwaliteitsregister te voldoen. Wat betreft de overige professionals van Wijkracht zal ook besloten moeten worden of zij ook in een kwaliteitsregister opgenomen worden. De Wijkracht Academie werkt, indien nodig, samen met erkende opleidingsinstellingen en is het uiteindelijke doel om ook de interne scholingen en trainingen geaccrediteerd te krijgen.

Aanbod
Iedereen kan meedoen aan de Wijkracht Academie. We hebben een extern aanbod (voor vrijwilligers en professionals) en een intern aanbod (voor medewerkers). Meedoen kan op verschillende manieren. Hier geven we invulling aan door:

• Kennismiddagen
• Themabijeenkomsten
• Cursussen, trainingen en scholing
• Externe bijeenkomsten en symposia
• Wijkracht Podium

Neem ook een kijkje op de website: www.wijkrachtacademie.nl

 

Wijkracht Academie

De Wijkracht Academie is hét kenniscentrum voor professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van Wijkracht, waar ook externe partners gebruik van kunnen maken.

Onze missie is het aanbieden van een optimaal aanbod op het gebied van kennisdeling, scholing en training op het gebied van sociale zorg. De Wijkracht Academie levert een positieve bijdrage aan het functioneren van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers!

Zorgen dat
De vragen op het gebied van zorg en welzijn zullen in de komende jaren sterk aan veranderingen onderhevig zijn, van zorgen voor naar zorgen dat. Dit vertaalt zich in nieuwe zorg- en welzijnsarrangementen en in een breed palet van nieuwe eisen aan de professional, mantelzorger en vrijwilliger. De Wijkracht Academie volgt deze trend en wil een plek zijn waar kennisoverdracht plaatsvindt. Immers om de veranderingsprocessen te laten slagen is een transitie nodig waarin men zich continue kan blijven ontwikkelen.

Kwaliteit
Kwaliteit is een belangrijk begrip binnen de Wijkracht Academie. Hoe hoger de kwaliteit van de kennisdeling, hoe beter de professionals, mantelzorgers en vrijwilligers in staat zijn hun taken uit te voeren. Voor de professionals van Wijkracht geldt momenteel dat de professionals die met jeugd werken, geregistreerd zijn bij het kwaliteitsregister SKJ en dat zij zoveel mogelijk geaccrediteerd scholingen en trainingen zullen volgen om aan de eisen van het kwaliteitsregister te voldoen. Wat betreft de overige professionals van Wijkracht zal ook besloten moeten worden of zij ook in een kwaliteitsregister opgenomen worden. De Wijkracht Academie werkt, indien nodig, samen met erkende opleidingsinstellingen en is het uiteindelijke doel om ook de interne scholingen en trainingen geaccrediteerd te krijgen.

Aanbod
Iedereen kan meedoen aan de Wijkracht Academie. We hebben een extern aanbod (voor vrijwilligers en professionals) en een intern aanbod (voor medewerkers). Meedoen kan op verschillende manieren. Hier geven we invulling aan door:

• Kennismiddagen
• Themabijeenkomsten
• Cursussen, trainingen en scholing
• Externe bijeenkomsten en symposia
• Wijkracht Podium

Neem ook een kijkje op de website: www.wijkrachtacademie.nl

 

Chat met ons!