Missie&Visie

Het versterken van de zelfredzaamheid van mensen met sociale zorgen; dat is waar het bij Wijkracht om draait. Wijkracht bundelt krachten en biedt ondersteuning.

Jaarlijks leggen wij, met behulp van een jaarverslag, verantwoording af voor de diensten die wij leveren en het geld dat wij hiervoor inzetten. Lees hier het jaarverslag 2018. 

Iedereen doet mee
Wij geloven in een samenleving waarin mensen meedoen, meetellen en omzien naar elkaar. Ieder op zijn eigen wijze. Wij verbinden mensen met elkaar, met de wijk en/of met hun eigen kracht. We ondersteunen mensen kortdurend om weer in hun eigen kracht te komen.

Wij zetten ons in voor een samenleving en wij bouwen aan een organisatie die drijft op samenwerking, kennis en innovatie. Informatie is overal; op internet, bij inwoners, bij samenwerkingspartners en meer. Deze informatie gebruiken wij om ons te blijven ontwikkelen. We gebruiken de input ook om snel in te spelen op vragen en behoeften uit de maatschappij en overheid. Dit doen we met enthousiaste, betrokken en ondernemende mensen. 

Dat vinden wij Wijkracht!

Signaleren
Met de inzet van deskundige mensen signaleren we vroegtijdig en werken we preventief. Daar waar mogelijk maken we gebruik van de eigen netwerken van burgers en vrijwilligers. 

Sociale zorgen
Wijkracht is er voor mensen met sociale zorgen, of mensen waar de samenleving zich zorgen over maakt. Want we vinden dat iedereen recht heeft op een veilig, prettig en zinvol bestaan.

Om er voor deze mensen te kunnen zijn, vinden we dat we:
>> dichtbij mensen moeten zijn en dichtbij mensen moeten staan, zodat zij hun vragen makkelijk kunnen stellen
>> informele en formele netwerken moeten bouwen, als steunstructuur voor de samenleving.
>> creatief moeten zijn met weinig middelen, zowel in geld als in tijd

Gespecialiseerde zorg
In enkele gevallen is gespecialiseerde zorg nodig. Soms zijn problemen omvangrijk of ingewikkeld en is gespecialiseerde hulp de beste oplossing. Dankzij korte lijnen en een groot netwerk zorgt Wijkracht er voor dat de juiste zorg geboden wordt.  


 

Missie&Visie

Het versterken van de zelfredzaamheid van mensen met sociale zorgen; dat is waar het bij Wijkracht om draait. Wijkracht bundelt krachten en biedt ondersteuning.

Jaarlijks leggen wij, met behulp van een jaarverslag, verantwoording af voor de diensten die wij leveren en het geld dat wij hiervoor inzetten. Lees hier het jaarverslag 2018. 

Iedereen doet mee
Wij geloven in een samenleving waarin mensen meedoen, meetellen en omzien naar elkaar. Ieder op zijn eigen wijze. Wij verbinden mensen met elkaar, met de wijk en/of met hun eigen kracht. We ondersteunen mensen kortdurend om weer in hun eigen kracht te komen.

Wij zetten ons in voor een samenleving en wij bouwen aan een organisatie die drijft op samenwerking, kennis en innovatie. Informatie is overal; op internet, bij inwoners, bij samenwerkingspartners en meer. Deze informatie gebruiken wij om ons te blijven ontwikkelen. We gebruiken de input ook om snel in te spelen op vragen en behoeften uit de maatschappij en overheid. Dit doen we met enthousiaste, betrokken en ondernemende mensen. 

Dat vinden wij Wijkracht!

Signaleren
Met de inzet van deskundige mensen signaleren we vroegtijdig en werken we preventief. Daar waar mogelijk maken we gebruik van de eigen netwerken van burgers en vrijwilligers. 

Sociale zorgen
Wijkracht is er voor mensen met sociale zorgen, of mensen waar de samenleving zich zorgen over maakt. Want we vinden dat iedereen recht heeft op een veilig, prettig en zinvol bestaan.

Om er voor deze mensen te kunnen zijn, vinden we dat we:
>> dichtbij mensen moeten zijn en dichtbij mensen moeten staan, zodat zij hun vragen makkelijk kunnen stellen
>> informele en formele netwerken moeten bouwen, als steunstructuur voor de samenleving.
>> creatief moeten zijn met weinig middelen, zowel in geld als in tijd

Gespecialiseerde zorg
In enkele gevallen is gespecialiseerde zorg nodig. Soms zijn problemen omvangrijk of ingewikkeld en is gespecialiseerde hulp de beste oplossing. Dankzij korte lijnen en een groot netwerk zorgt Wijkracht er voor dat de juiste zorg geboden wordt.  


 

Chat met ons!