schoolmaatschappelijk werk

Met de meeste kinderen gaat het goed, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Ze worden gepest, hun ontwikkeling loopt niet goed of ze hebben problemen thuis. Daardoor hebben of krijgen ze niet alleen moeite met leren, maar weten ze vaak ook niet hoe ze moeten omgaan met hun emoties. Vaak is het de leerkracht die de eerste signalen opvangt.

De maatschappelijk werker kan dan ondersteuning bieden om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en een oplossing zoeken voor de ontstane situatie of het probleem. Dit kan door in gesprek te gaan met het kind, het kind door te verwijzen naar de juiste hulpverlener of te praten met betrokkenen uit de omgeving van het kind.

Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op problemen die zich kunnen voordoen binnen de school. De dienstverlening is gericht op het vergroten van het welbevinden van de individuele leerling. Een schoolmaatschappelijk werker moet goed en makkelijk bereikbaar zijn. Daarom zijn onze medewerkers regelmatig op gezette tijden en op een vaste werkplek binnen veel scholen aanwezig.

Bent u geïnteresseerd in het schoolmaatschappelijk werk van Wijkracht of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op. 

U kunt hier ook de flyer rondom het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs bekijken.
Nieuwe folders en flyers zijn in ontwikkeling. Wij bieden ook schoolmaatschappelijk werk op basisscholen.

schoolmaatschappelijk werk

Met de meeste kinderen gaat het goed, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Ze worden gepest, hun ontwikkeling loopt niet goed of ze hebben problemen thuis. Daardoor hebben of krijgen ze niet alleen moeite met leren, maar weten ze vaak ook niet hoe ze moeten omgaan met hun emoties. Vaak is het de leerkracht die de eerste signalen opvangt.

De maatschappelijk werker kan dan ondersteuning bieden om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en een oplossing zoeken voor de ontstane situatie of het probleem. Dit kan door in gesprek te gaan met het kind, het kind door te verwijzen naar de juiste hulpverlener of te praten met betrokkenen uit de omgeving van het kind.

Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op problemen die zich kunnen voordoen binnen de school. De dienstverlening is gericht op het vergroten van het welbevinden van de individuele leerling. Een schoolmaatschappelijk werker moet goed en makkelijk bereikbaar zijn. Daarom zijn onze medewerkers regelmatig op gezette tijden en op een vaste werkplek binnen veel scholen aanwezig.

Bent u geïnteresseerd in het schoolmaatschappelijk werk van Wijkracht of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op. 

U kunt hier ook de flyer rondom het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs bekijken.
Nieuwe folders en flyers zijn in ontwikkeling. Wij bieden ook schoolmaatschappelijk werk op basisscholen.

Chat met ons!