pesten

Wijkracht heeft schoolmaatschappelijk werkers in haar teams. Deze deskundigen zijn aanwezig op basisscholen en voortgezet onderwijsscholen. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol richting kinderen en ouders, ook op het gebied van pesten.

Zij ondersteunen waar nodig en bieden ook groepstrainingen aan, zoals SOVA (sociale vaardigheden). Heeft u te maken met een pest situatie, neem contact op met ons wijkteam. We helpen u graag.

Stichting Stop Pesten Nu (SPN) richt zich op preventie en voorlichting van pesten en digitaal pesten www.stoppesten.nu.  

pesten

Wijkracht heeft schoolmaatschappelijk werkers in haar teams. Deze deskundigen zijn aanwezig op basisscholen en voortgezet onderwijsscholen. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol richting kinderen en ouders, ook op het gebied van pesten.

Zij ondersteunen waar nodig en bieden ook groepstrainingen aan, zoals SOVA (sociale vaardigheden). Heeft u te maken met een pest situatie, neem contact op met ons wijkteam. We helpen u graag.

Stichting Stop Pesten Nu (SPN) richt zich op preventie en voorlichting van pesten en digitaal pesten www.stoppesten.nu.