Ouder worden

Naarmate we ouder worden, veranderen onze behoeften. Zo kan het zijn dat u zorg nodig heeft of dat u wilt verhuizen omdat traplopen niet meer gaat. In Hengelo zijn diverse organisaties die zich richten op ouder worden en alles wat daarbij komt kijken.

SWOH (onderdeel van Wijkracht)
De informatiewijzer Wijkracht is een bijzonder handig boekje voor iedereen in Hengelo met vragen op het gebied van zorg en ondersteuning. Van ouderen en mensen met een beperking tot mantelzorgers en ouders/ opvoeders van jeugd. Dit boekje is aan te vragen via het Zorgloket: 074-2459131 of via de website: www.swohengelo.nl. Op deze website vindt u ook de inhoud van het boekje terug, via de menu-items op de site.

Dementie
Dementie is een verzamelnaam voor allerlei ziekten (waaronder Alzheimer) waarbij hersencellen afsterven. Hierdoor werken de hersenen steeds minder goed. De ziekte komt vooral voor onder ouderen. Voor algemene informatie over dementie: http://www.alzheimer-nederland.nl 

Onze wijkteam medewerkers bieden ondersteuning, informatie en advies in geval van dementie. 


Mantelzorg
Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, beperkt of hulpbehoevende is. 

Ouderenmishandeling
Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Dit gebeurt door partners, familieleden of zorgverleners. Kadera aanpak huiselijk geweld is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is. Voor slachtoffers, plegers, kinderen, familie, vrienden, buren en professionals. De wijkteams bieden ondersteuning, wanneer u mishandeling van ouderen vermoedt. We werken daarvoor intensief samen met Veilig Thuis Twente.

Eenzaamheid
Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. U voelt zich niet verbonden met de wereld en met andere mensen om u heen. In zo’n situatie kan het helpen om eens met iemand te praten. Neemt u gerust contact op met het wijkteam in uw buurt. Wij luisteren naar u en zoeken samen naar oplossingen om de eenzaamheid aan te pakken. Daarnaast biedt ook Sensoor uitkomst: www.sensoor.nl of via 0900-0767.

Woonvoorzieningen
Is uw huis plotseling niet meer geschikt door een medische oorzaak en zijn aanpassingen gewenst? Dan kan het zijn dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) daar vergoedingen tegenover stelt. De gemeente Hengelo helpt u graag verder: www.hengelo.nl/smartsite.dws?id=55413 

Overlijden en Rouw
Overlijden is een verdrietig moment. Voor ondersteuning en advies kunt u terecht bij het wijkteam. In Hengelo biedt ook de Hulpdienst ondersteuning. Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Een vrijwilliger van de Hulpdienst komt regelmatig bij u thuis en bekijkt samen met u welke ondersteuning het beste bij u past. Ondersteuning thuis nodig? Bel: 074-2459131. Of mail: hulpdiensthengelo@wijkracht.nl.  

Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
Na het overlijden van uw partner heeft u mogelijk veel steun ondervonden van uw familie en naaste omgeving. Het kan voorkomen dat na verloop van tijd deze steun minder wordt. De bezoekdienst bestaat uit vrijwilligers van 55 jaar en ouder die uit eigen ervaring weten wat het is om een partner te verliezen. Zij bieden een luisterend oor en helpen u graag verder in deze moeilijke periode.
Stelt u een bezoek op prijs? Bel dan het Zorgloket: 074-2459131. Op www.hulpdiensthengelo.nl vindt u ook meer informatie. 

Leendert Vriel
Ernstig zieke mensen hebben soms de wens om thuis te kunnen sterven. De Stichting Leendert Vriel wil ernstig zieke mensen de mogelijkheid bieden om thuis te sterven. Telefoon 074 - 243 05 98 www.leendertvriel.nl. 

Ouder worden

Naarmate we ouder worden, veranderen onze behoeften. Zo kan het zijn dat u zorg nodig heeft of dat u wilt verhuizen omdat traplopen niet meer gaat. In Hengelo zijn diverse organisaties die zich richten op ouder worden en alles wat daarbij komt kijken.

SWOH (onderdeel van Wijkracht)
De informatiewijzer Wijkracht is een bijzonder handig boekje voor iedereen in Hengelo met vragen op het gebied van zorg en ondersteuning. Van ouderen en mensen met een beperking tot mantelzorgers en ouders/ opvoeders van jeugd. Dit boekje is aan te vragen via het Zorgloket: 074-2459131 of via de website: www.swohengelo.nl. Op deze website vindt u ook de inhoud van het boekje terug, via de menu-items op de site.

Dementie
Dementie is een verzamelnaam voor allerlei ziekten (waaronder Alzheimer) waarbij hersencellen afsterven. Hierdoor werken de hersenen steeds minder goed. De ziekte komt vooral voor onder ouderen. Voor algemene informatie over dementie: http://www.alzheimer-nederland.nl 

Onze wijkteam medewerkers bieden ondersteuning, informatie en advies in geval van dementie. 


Mantelzorg
Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, beperkt of hulpbehoevende is. 

Ouderenmishandeling
Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Dit gebeurt door partners, familieleden of zorgverleners. Kadera aanpak huiselijk geweld is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is. Voor slachtoffers, plegers, kinderen, familie, vrienden, buren en professionals. De wijkteams bieden ondersteuning, wanneer u mishandeling van ouderen vermoedt. We werken daarvoor intensief samen met Veilig Thuis Twente.

Eenzaamheid
Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. U voelt zich niet verbonden met de wereld en met andere mensen om u heen. In zo’n situatie kan het helpen om eens met iemand te praten. Neemt u gerust contact op met het wijkteam in uw buurt. Wij luisteren naar u en zoeken samen naar oplossingen om de eenzaamheid aan te pakken. Daarnaast biedt ook Sensoor uitkomst: www.sensoor.nl of via 0900-0767.

Woonvoorzieningen
Is uw huis plotseling niet meer geschikt door een medische oorzaak en zijn aanpassingen gewenst? Dan kan het zijn dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) daar vergoedingen tegenover stelt. De gemeente Hengelo helpt u graag verder: www.hengelo.nl/smartsite.dws?id=55413 

Overlijden en Rouw
Overlijden is een verdrietig moment. Voor ondersteuning en advies kunt u terecht bij het wijkteam. In Hengelo biedt ook de Hulpdienst ondersteuning. Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Een vrijwilliger van de Hulpdienst komt regelmatig bij u thuis en bekijkt samen met u welke ondersteuning het beste bij u past. Ondersteuning thuis nodig? Bel: 074-2459131. Of mail: hulpdiensthengelo@wijkracht.nl.  

Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
Na het overlijden van uw partner heeft u mogelijk veel steun ondervonden van uw familie en naaste omgeving. Het kan voorkomen dat na verloop van tijd deze steun minder wordt. De bezoekdienst bestaat uit vrijwilligers van 55 jaar en ouder die uit eigen ervaring weten wat het is om een partner te verliezen. Zij bieden een luisterend oor en helpen u graag verder in deze moeilijke periode.
Stelt u een bezoek op prijs? Bel dan het Zorgloket: 074-2459131. Op www.hulpdiensthengelo.nl vindt u ook meer informatie. 

Leendert Vriel
Ernstig zieke mensen hebben soms de wens om thuis te kunnen sterven. De Stichting Leendert Vriel wil ernstig zieke mensen de mogelijkheid bieden om thuis te sterven. Telefoon 074 - 243 05 98 www.leendertvriel.nl.