opvoeding

Als ouder komt u regelmatig voor nieuwe situaties te staan. U krijgt immers geen handleiding bij de geboorte van een kind. Ook jongeren hebben veel vragen, behoefte aan informatie of zijn op zoek naar uitdagende activiteiten. Voor vragen, problemen, tips en adviezen rondom kinderen, jongeren en opvoeden kennen we in Hengelo een aantal organisaties die hierbij ondersteunen. Weet u niet waar u met uw vraag/probleem het beste terecht kunt? Onze wijkteam medewerkers helpen u graag op weg. 

Wijkteams
De wijkteams van Wijkracht beschikken over de nodige deskundigen op het gebied van gezin&opvoeding. Wij bieden veel informatie en advies. Heeft u vragen over het slaappatroon van uw kind? Wil uw kind niet (voldoende) eten? Ontaard een situatie regelmatig in een driftbui van uw kind? Is uw kind onzeker en kan het wel wat ondersteuning gebruiken? Onze medewerkers ondersteunen u en uw kind graag.  Wijkracht werkt samen met Loes op het gebied van gezin & opvoedondersteuning.

Loes
Op de website van Loes staan allerlei tips rondom de opvoeding van kinderen: www.loes.nl. Van maandag t/m donderdag van 13.30 tot 16.30 uur kunt u langskomen bij of bellen met Loes Hengelo. U vindt Loes bij Wijkracht, Deldenerstraat 20 in Hengelo, telefoon 088 - 945 57 10.

Peuterspeelzaal
Het peuterspeelzaalwerk van Spring! is een voorschoolse voorziening voor peuters van twee tot vier jaar. Deze voorziening zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool. Meer informatie: www.springhengelo.nl, telefoon: 074- 20 20 210.

Kindermishandeling
Het houdt niet op, niet vanzelf. www.vooreenveiligthuis.nl. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat hierbij om regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Kinderbijslag en studiefinanciering
Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. www.svb.nl. 

Alles over studiefinancieringen: www.duo.nl 

opvoeding

Als ouder komt u regelmatig voor nieuwe situaties te staan. U krijgt immers geen handleiding bij de geboorte van een kind. Ook jongeren hebben veel vragen, behoefte aan informatie of zijn op zoek naar uitdagende activiteiten. Voor vragen, problemen, tips en adviezen rondom kinderen, jongeren en opvoeden kennen we in Hengelo een aantal organisaties die hierbij ondersteunen. Weet u niet waar u met uw vraag/probleem het beste terecht kunt? Onze wijkteam medewerkers helpen u graag op weg. 

Wijkteams
De wijkteams van Wijkracht beschikken over de nodige deskundigen op het gebied van gezin&opvoeding. Wij bieden veel informatie en advies. Heeft u vragen over het slaappatroon van uw kind? Wil uw kind niet (voldoende) eten? Ontaard een situatie regelmatig in een driftbui van uw kind? Is uw kind onzeker en kan het wel wat ondersteuning gebruiken? Onze medewerkers ondersteunen u en uw kind graag.  Wijkracht werkt samen met Loes op het gebied van gezin & opvoedondersteuning.

Loes
Op de website van Loes staan allerlei tips rondom de opvoeding van kinderen: www.loes.nl. Van maandag t/m donderdag van 13.30 tot 16.30 uur kunt u langskomen bij of bellen met Loes Hengelo. U vindt Loes bij Wijkracht, Deldenerstraat 20 in Hengelo, telefoon 088 - 945 57 10.

Peuterspeelzaal
Het peuterspeelzaalwerk van Spring! is een voorschoolse voorziening voor peuters van twee tot vier jaar. Deze voorziening zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool. Meer informatie: www.springhengelo.nl, telefoon: 074- 20 20 210.

Kindermishandeling
Het houdt niet op, niet vanzelf. www.vooreenveiligthuis.nl. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat hierbij om regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Kinderbijslag en studiefinanciering
Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. www.svb.nl. 

Alles over studiefinancieringen: www.duo.nl