laaggeletterdheid

Wie moeite heeft met lezen en schrijven, komt moeilijker mee in de samenleving. Daarom geeft de Rijksoverheid geld aan projecten die laaggeletterdheid tegengaan.

Moeite met lezen en schrijven
In Nederland hebben ongeveer 1,1 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar problemen met lezen en schrijven. Van deze groep is bijna 70% van Nederlandse afkomst. Van deze groep mensen heeft de helft een baan. De andere helft is werkloos of inactief. Mensen die problemen hebben met lezen en schrijven lopen meer risico werkloos te raken.

Stichting Lezen & Schrijven
De Stichting Lezen & Schrijven is er voor mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven. Stichting Lezen & Schrijven gelooft dat heel Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je je kans op een gezond en gelukkig leven. Wie verdient dat niet? Je verdient een tweede kans als dat nodig is. De Stichting heeft feiten en cijfers paraat. En we maken laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek. We werken aan het voorkomen ervan. Maar vooral organiseren onze partners en tienduizenden vrijwilligers taalscholing voor zoveel mogelijk mensen.

Speerpunten
De stichting heeft vier belangrijke speerpunten:
>> We verzamelen kennis rondom het probleem van laaggeletterdheid.
>> We bieden iedereen die niet goed kunnen lezen of schrijven, om wat voor reden dan ook, een tweede kans om het alsnog te leren.
>> We werken actief aan het voorkomen van laaggeletterdheid door onder andere (voor)lezen te stimuleren bij kinderen en ouders.
>> We proberen zoveel mogelijk mensen er van bewust te maken dat 1 op de 9 Nederlanders laaggeletterd is. Daar moet iets aan gedaan worden!

Kijk op www.lezenenschrijven.nl voor meer informatie. 

laaggeletterdheid

Wie moeite heeft met lezen en schrijven, komt moeilijker mee in de samenleving. Daarom geeft de Rijksoverheid geld aan projecten die laaggeletterdheid tegengaan.

Moeite met lezen en schrijven
In Nederland hebben ongeveer 1,1 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar problemen met lezen en schrijven. Van deze groep is bijna 70% van Nederlandse afkomst. Van deze groep mensen heeft de helft een baan. De andere helft is werkloos of inactief. Mensen die problemen hebben met lezen en schrijven lopen meer risico werkloos te raken.

Stichting Lezen & Schrijven
De Stichting Lezen & Schrijven is er voor mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven. Stichting Lezen & Schrijven gelooft dat heel Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je je kans op een gezond en gelukkig leven. Wie verdient dat niet? Je verdient een tweede kans als dat nodig is. De Stichting heeft feiten en cijfers paraat. En we maken laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek. We werken aan het voorkomen ervan. Maar vooral organiseren onze partners en tienduizenden vrijwilligers taalscholing voor zoveel mogelijk mensen.

Speerpunten
De stichting heeft vier belangrijke speerpunten:
>> We verzamelen kennis rondom het probleem van laaggeletterdheid.
>> We bieden iedereen die niet goed kunnen lezen of schrijven, om wat voor reden dan ook, een tweede kans om het alsnog te leren.
>> We werken actief aan het voorkomen van laaggeletterdheid door onder andere (voor)lezen te stimuleren bij kinderen en ouders.
>> We proberen zoveel mogelijk mensen er van bewust te maken dat 1 op de 9 Nederlanders laaggeletterd is. Daar moet iets aan gedaan worden!

Kijk op www.lezenenschrijven.nl voor meer informatie.