huisvesting

Een eigen huis, een plek onder de zon..... We willen allemaal graag een fijne plek om te wonen. Een veilige, fijne plek om ons thuis te voelen. En met vrienden leuke dingen doen.

Uw woning verandert mee met uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat kinderen op zichzelf gaan wonen of omdat er wegens ziekte of een beperking aanpassingen in huis nodig zijn. Daarom is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn in de woningmarkt en waar u vragen kunt stellen over aanpassingen aan de woning of het vinden van een geschikte andere woning.

Wanneer u een beperking hebt, kunt u hulp krijgen bij het zoeken naar een woning die het beste bij u past: begeleid of zelfstandig in een aangepast huis. Lees er meer over op de website van SWOH

Leefbaarheid in wijken
Wijkracht werkt samen met Welbions waar het gaat om de leefbaarheid in wijken en de woonomgeving van individuen. 

Vraaggerichte begeleiding
Wijkracht werkt samen met Humanitas Onder Dak. Humanitas Onder Dak (HOD) is een vangnetorganisatie die hulp biedt aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. HOD geeft deze mensen vraaggerichte begeleiding vanuit de humanistische grondwaarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en eigen kracht zodat zij weer volwaardig kunnen participeren in de samenleving. 

huisvesting

Een eigen huis, een plek onder de zon..... We willen allemaal graag een fijne plek om te wonen. Een veilige, fijne plek om ons thuis te voelen. En met vrienden leuke dingen doen.

Uw woning verandert mee met uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat kinderen op zichzelf gaan wonen of omdat er wegens ziekte of een beperking aanpassingen in huis nodig zijn. Daarom is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn in de woningmarkt en waar u vragen kunt stellen over aanpassingen aan de woning of het vinden van een geschikte andere woning.

Wanneer u een beperking hebt, kunt u hulp krijgen bij het zoeken naar een woning die het beste bij u past: begeleid of zelfstandig in een aangepast huis. Lees er meer over op de website van SWOH

Leefbaarheid in wijken
Wijkracht werkt samen met Welbions waar het gaat om de leefbaarheid in wijken en de woonomgeving van individuen. 

Vraaggerichte begeleiding
Wijkracht werkt samen met Humanitas Onder Dak. Humanitas Onder Dak (HOD) is een vangnetorganisatie die hulp biedt aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. HOD geeft deze mensen vraaggerichte begeleiding vanuit de humanistische grondwaarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en eigen kracht zodat zij weer volwaardig kunnen participeren in de samenleving.