huiselijk geweld

Sinds 1 januari 2015 is er voor de regio Twente een nieuw advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis Twente. De huidige Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) komen hiermee te vervallen.

Eén organisatie, één aanpak
Met de komst van Veilig Thuis Twente is er één advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is prettig voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers van geweld én professionals die ermee te maken krijgen.

Voor meldingen en advies aan professionals
Veilig Thuis Twente is er voor iedereen die vragen heeft over huiselijk geweld en kindermishandeling of een melding wil doen van (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Professionals kunnen de experts van Veilig Thuis Twente raadplegen voor overleg.

Bereikbaarheid: 0800-2000

U kunt Veilig Thuis Twente ook per mail bereiken via info@veiligthuistwente.nl. 

Landelijke campagne 
Per februari 2019 zijn de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid gestart met de landelijke campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ die mensen oproept in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bewustwording en in actie komen is belangrijk. De website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl helpt mensen met advies hoe ze in actie kunnen komen.

huiselijk geweld

Sinds 1 januari 2015 is er voor de regio Twente een nieuw advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis Twente. De huidige Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) komen hiermee te vervallen.

Eén organisatie, één aanpak
Met de komst van Veilig Thuis Twente is er één advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is prettig voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers van geweld én professionals die ermee te maken krijgen.

Voor meldingen en advies aan professionals
Veilig Thuis Twente is er voor iedereen die vragen heeft over huiselijk geweld en kindermishandeling of een melding wil doen van (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Professionals kunnen de experts van Veilig Thuis Twente raadplegen voor overleg.

Bereikbaarheid: 0800-2000

U kunt Veilig Thuis Twente ook per mail bereiken via info@veiligthuistwente.nl. 

Landelijke campagne 
Per februari 2019 zijn de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid gestart met de landelijke campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ die mensen oproept in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bewustwording en in actie komen is belangrijk. De website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl helpt mensen met advies hoe ze in actie kunnen komen.