Geldzaken

Geld maakt niet gelukkig. Maar we hebben het wel nodig in ons dagelijkse leven. De huur/hypotheek, boodschappen, lidmaatschappen en meer kosten nu eenmaal geld. Voor wie tijdelijk geen werk heeft of vanwege fysieke beperkingen niet kan werken, zijn er diverse regelingen. Het kan ook zijn dat u in de schulden raakt. Ook dan is er ondersteuning. Uw wijkteam medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden. 

BudgetAlert
BudgetAlert, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Hengelo en Wijkracht. We richten ons op integrale schuldhulpverlening. Integrale schuldhulpverlening houdt in dat er niet alleen aandacht voor de schulden is maar ook voor de aanwezige achterliggende problematiek. Voorbeelden van achterliggende problematiek zijn echtscheiding, ontslag, psychosociale problematiek, etc.

BudgetAlert is door dit samenwerkingsverband één organisatie waar mensen terecht kunnen met vragen over geld, voor hulp bij het invullen van formulieren, voor hulp bij het aanvragen van belastingtoeslagen, kwijtschelding gemeentebelasting, andere inkomensafhankelijke regelingen en het doen van aanvragen voor schuldhulpverlening. Ook wordt er hulp geboden bij het op orde brengen van de financiën. BudgetAlert richt zich daarnaast op preventie van achterstanden en schulden door het geven van budgetcursussen en voorlichting. Informeer bij het Wijkteam voor meer informatie over BudgetAlert. Op de site van de gemeente Hengelo vindt u ook meer informatie

Wetten en regelingen
In Nederland hebben we veel wetten, regels en voorzieningen. De Sociaal Raadslieden van Wijkracht kunnen u hier meer over vertellen. Benader het wijkteam in uw buurt en vraag naar de Sociaal Raadslieden.

Bijstand
De bijstandsuitkering is er voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Weten of u recht hebt op bijstand? Lees het hier. Voor het aanvragen van een uitkering kunt u terecht op de website van werk.nl. 

Schulden en bewindvoering
Door verschillende oorzaken kunt u in financiële problemen komen. Dit kan leiden tot schulden. Met hulp van uw eigen netwerk lukt het wellicht om de schulden weg te werken. In andere gevallen is schuldhulpverlening een passende oplossing. Via de gemeente Hengelo kunt u zich aanmelden voor schulddienstverlening van de Stadsbank Oost Nederland, kijk hier voor meer informatie:  www.hengelo.nl/smartsite.dws?id=307.

Uw administratie thuis
Door omstandigheden kan de binnenkomende post zich opstapelen. Bent u het overzicht kwijt en hebt u hulp nodig bij het op orde houden van uw administratie en financiën? Een vrijwilliger van de Hulpdienst Hengelo kan u hierbij helpen. Zij helpen u alles weer te ordenen en bij te houden. Het invullen van de belastingpapieren hoort niet bij deze dienstverlening: hiervoor kunt u terecht bij het belastingkantoor of de belastingdienst. 

De vrijwilliger van de Hulpdienst komt bij u thuis en de hulp is gratis. Zij gaan vertrouwelijk om met uw informatie.

Email: info@hulpdiensthengelo.nl 
Website: www.hulpdiensthengelo.nl  


Kinderbijslag en studiefinanciering
Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. www.svb.nl. 

Alles over studiefinancieringen: www.duo.nl 

 

 

Geldzaken

Geld maakt niet gelukkig. Maar we hebben het wel nodig in ons dagelijkse leven. De huur/hypotheek, boodschappen, lidmaatschappen en meer kosten nu eenmaal geld. Voor wie tijdelijk geen werk heeft of vanwege fysieke beperkingen niet kan werken, zijn er diverse regelingen. Het kan ook zijn dat u in de schulden raakt. Ook dan is er ondersteuning. Uw wijkteam medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden. 

BudgetAlert
BudgetAlert, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Hengelo en Wijkracht. We richten ons op integrale schuldhulpverlening. Integrale schuldhulpverlening houdt in dat er niet alleen aandacht voor de schulden is maar ook voor de aanwezige achterliggende problematiek. Voorbeelden van achterliggende problematiek zijn echtscheiding, ontslag, psychosociale problematiek, etc.

BudgetAlert is door dit samenwerkingsverband één organisatie waar mensen terecht kunnen met vragen over geld, voor hulp bij het invullen van formulieren, voor hulp bij het aanvragen van belastingtoeslagen, kwijtschelding gemeentebelasting, andere inkomensafhankelijke regelingen en het doen van aanvragen voor schuldhulpverlening. Ook wordt er hulp geboden bij het op orde brengen van de financiën. BudgetAlert richt zich daarnaast op preventie van achterstanden en schulden door het geven van budgetcursussen en voorlichting. Informeer bij het Wijkteam voor meer informatie over BudgetAlert. Op de site van de gemeente Hengelo vindt u ook meer informatie

Wetten en regelingen
In Nederland hebben we veel wetten, regels en voorzieningen. De Sociaal Raadslieden van Wijkracht kunnen u hier meer over vertellen. Benader het wijkteam in uw buurt en vraag naar de Sociaal Raadslieden.

Bijstand
De bijstandsuitkering is er voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Weten of u recht hebt op bijstand? Lees het hier. Voor het aanvragen van een uitkering kunt u terecht op de website van werk.nl. 

Schulden en bewindvoering
Door verschillende oorzaken kunt u in financiële problemen komen. Dit kan leiden tot schulden. Met hulp van uw eigen netwerk lukt het wellicht om de schulden weg te werken. In andere gevallen is schuldhulpverlening een passende oplossing. Via de gemeente Hengelo kunt u zich aanmelden voor schulddienstverlening van de Stadsbank Oost Nederland, kijk hier voor meer informatie:  www.hengelo.nl/smartsite.dws?id=307.

Uw administratie thuis
Door omstandigheden kan de binnenkomende post zich opstapelen. Bent u het overzicht kwijt en hebt u hulp nodig bij het op orde houden van uw administratie en financiën? Een vrijwilliger van de Hulpdienst Hengelo kan u hierbij helpen. Zij helpen u alles weer te ordenen en bij te houden. Het invullen van de belastingpapieren hoort niet bij deze dienstverlening: hiervoor kunt u terecht bij het belastingkantoor of de belastingdienst. 

De vrijwilliger van de Hulpdienst komt bij u thuis en de hulp is gratis. Zij gaan vertrouwelijk om met uw informatie.

Email: info@hulpdiensthengelo.nl 
Website: www.hulpdiensthengelo.nl  


Kinderbijslag en studiefinanciering
Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. www.svb.nl. 

Alles over studiefinancieringen: www.duo.nl