de wegwijzer

Wijkracht is als een wegwijzer, de TomTom in het sociale domein. Wij wijzen mensen met vragen, zorgen en ideeën over hun sociale leven de weg.

Hoe?
We weten als geen ander de vraag, zorg of het idee te verhelderen. Wat is precies de vraag, wens, behoefte of het idee. Wat is er vervolgens nodig? In veel gevallen biedt Wijkracht ondersteuning. We bieden tijdelijk een steuntje in de rug, we schakelen het netwerk van iemand in, we betrekken een vrijwilliger of ... de mogelijkheden zijn divers. Ons doel? U op weg helpen zodat u zoveel mogelijk zelf verder kunt. U blijft de regisseur van uw eigen leven. 

Deskundig
Onze deskundigen zijn sociaal werkers. Dit zijn mensen die weten hoe het is wanneer het even minder goed gaat, maar die ook weten wat er nodig is om dat geweldige initiatief voor uw wijk echt uit te voeren. Onze mensen geloven in de kracht van ieder individu én in de kracht van onze samenleving. Samen is immers Wijkracht. Wijkracht medewerkers weten veel over zaken als maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugd en jongeren, onderwijs, welzijn, wonen, opvoeding, ouder worden, vrijwilligerswerk, inburgering, taalondersteuning, buurtinitiatieven, werk en inkomen. 

Wat we doen
De inzet van Wijkracht is tijdelijk. We ondersteunen waar nodig en zo lang als nodig. We:
>> ondersteunen
>> informeren 
>> adviseren
>> versterken individuen en groepen
>> motiveren en stimuleren
>> wijzen de weg naar partners waar nodig. 

 

de wegwijzer

Wijkracht is als een wegwijzer, de TomTom in het sociale domein. Wij wijzen mensen met vragen, zorgen en ideeën over hun sociale leven de weg.

Hoe?
We weten als geen ander de vraag, zorg of het idee te verhelderen. Wat is precies de vraag, wens, behoefte of het idee. Wat is er vervolgens nodig? In veel gevallen biedt Wijkracht ondersteuning. We bieden tijdelijk een steuntje in de rug, we schakelen het netwerk van iemand in, we betrekken een vrijwilliger of ... de mogelijkheden zijn divers. Ons doel? U op weg helpen zodat u zoveel mogelijk zelf verder kunt. U blijft de regisseur van uw eigen leven. 

Deskundig
Onze deskundigen zijn sociaal werkers. Dit zijn mensen die weten hoe het is wanneer het even minder goed gaat, maar die ook weten wat er nodig is om dat geweldige initiatief voor uw wijk echt uit te voeren. Onze mensen geloven in de kracht van ieder individu én in de kracht van onze samenleving. Samen is immers Wijkracht. Wijkracht medewerkers weten veel over zaken als maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugd en jongeren, onderwijs, welzijn, wonen, opvoeding, ouder worden, vrijwilligerswerk, inburgering, taalondersteuning, buurtinitiatieven, werk en inkomen. 

Wat we doen
De inzet van Wijkracht is tijdelijk. We ondersteunen waar nodig en zo lang als nodig. We:
>> ondersteunen
>> informeren 
>> adviseren
>> versterken individuen en groepen
>> motiveren en stimuleren
>> wijzen de weg naar partners waar nodig. 

 

Chat met ons!