bedrijfsmaatschappelijk werk

Inzet die loont
Werknemers die zo goed mogelijk inzetbaar zijn; dat is wat u als werkgever wilt. Nu én in de toekomst. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. In het leven en/of de werksituatie kunnen zich problemen voordoen. Soms ervaren medewerkers problemen die invloed hebben op het functioneren. In die gevallen is het prettig wanneer iemand hen helpt om de problemen op te lossen. Bekijk hier de flyer

Professional
De bedrijfsmaatschappelijk werker is een professional die werknemers ondersteunt wanneer deze problemen ervaart. Dit geldt voor problemen die voortkomen uit werksituaties en uit privé-situaties. Denk daarbij aan verstoorde arbeidsverhoudingen, reorganisaties, ingrijpende gebeurtenissen of persoonlijke problemen die invloed hebben op het werk.

Meerwaarde
Bedrijfsmaatschappelijk werk richt zich op het activeren van medewerkers met als doel de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De medewerker krijgt dankzij de inzet van de bedrijfsmaatschappelijk werker inzicht in de problematiek. Daarnaast leert de medewerker vaardigheden om zelfstandig problemen te hanteren en op te lossen. Waar nodig schakelen we andere disciplines in of verwijzen we door naar een andere instantie.

Privacy
Uiteraard werkt een bedrijfsmaatschappelijk werker met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy. De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft geheimhoudingsplicht.

Wanneer bedrijfsmaatschappelijk werk?
Het bedrijfsmaatschappelijk werkt biedt ondersteuning bij:
• werkstress door overbelasting, conflicten of ongewenst gedrag
• onzekerheid over de toekomst door reorganisaties
• functioneringsproblemen door verzuim, overplaatsing of re-integratie
• motiveringsproblemen door onzekerheid over de eigen loopbaanontwikkeling
• traumatische ervaring door agressie, ongeval of overlijden
• verstoorde werk-privébalans door bijvoorbeeld mantelzorgverplichtingen
• persoonlijke problemen zoals schulden, verslaving en relatieproblemen
• discriminatie, pesten en/of (seksuele) intimidatie

Bedrijfsmaatschappelijk werk voor uw organisatie
Bedrijfsmaatschappelijk werk is maatwerk, toegesneden op de specifieke situatie van uw organisatie en uw medewerkers. Wijkracht biedt deze dienstverlening flexibel aan. U kunt per situatie gebruik maken van onze ondersteuning. Geen langlopende of vaste contracten, maar alleen ondersteuning wanneer het nodig is en tegen een vast uurtarief.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het bedrijfsmaatschappelijk werk van Wijkracht? Neem contact met ons op via 088 945 57 22 of bmw@wijkracht.nl

bedrijfsmaatschappelijk werk

Inzet die loont
Werknemers die zo goed mogelijk inzetbaar zijn; dat is wat u als werkgever wilt. Nu én in de toekomst. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. In het leven en/of de werksituatie kunnen zich problemen voordoen. Soms ervaren medewerkers problemen die invloed hebben op het functioneren. In die gevallen is het prettig wanneer iemand hen helpt om de problemen op te lossen. Bekijk hier de flyer

Professional
De bedrijfsmaatschappelijk werker is een professional die werknemers ondersteunt wanneer deze problemen ervaart. Dit geldt voor problemen die voortkomen uit werksituaties en uit privé-situaties. Denk daarbij aan verstoorde arbeidsverhoudingen, reorganisaties, ingrijpende gebeurtenissen of persoonlijke problemen die invloed hebben op het werk.

Meerwaarde
Bedrijfsmaatschappelijk werk richt zich op het activeren van medewerkers met als doel de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De medewerker krijgt dankzij de inzet van de bedrijfsmaatschappelijk werker inzicht in de problematiek. Daarnaast leert de medewerker vaardigheden om zelfstandig problemen te hanteren en op te lossen. Waar nodig schakelen we andere disciplines in of verwijzen we door naar een andere instantie.

Privacy
Uiteraard werkt een bedrijfsmaatschappelijk werker met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy. De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft geheimhoudingsplicht.

Wanneer bedrijfsmaatschappelijk werk?
Het bedrijfsmaatschappelijk werkt biedt ondersteuning bij:
• werkstress door overbelasting, conflicten of ongewenst gedrag
• onzekerheid over de toekomst door reorganisaties
• functioneringsproblemen door verzuim, overplaatsing of re-integratie
• motiveringsproblemen door onzekerheid over de eigen loopbaanontwikkeling
• traumatische ervaring door agressie, ongeval of overlijden
• verstoorde werk-privébalans door bijvoorbeeld mantelzorgverplichtingen
• persoonlijke problemen zoals schulden, verslaving en relatieproblemen
• discriminatie, pesten en/of (seksuele) intimidatie

Bedrijfsmaatschappelijk werk voor uw organisatie
Bedrijfsmaatschappelijk werk is maatwerk, toegesneden op de specifieke situatie van uw organisatie en uw medewerkers. Wijkracht biedt deze dienstverlening flexibel aan. U kunt per situatie gebruik maken van onze ondersteuning. Geen langlopende of vaste contracten, maar alleen ondersteuning wanneer het nodig is en tegen een vast uurtarief.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het bedrijfsmaatschappelijk werk van Wijkracht? Neem contact met ons op via 088 945 57 22 of bmw@wijkracht.nl

Chat met ons!