Informatie voor anderstaligen en statushouders

Voor mensen met een andere moedertaal heeft de Rijksoverheid ook communicatiemiddelen ontwikkeld. Voor meer talen kijk op de website van de Rijksoverheid.

Voor statushouders is er een helpdesk: 085 58 08 800.

De persconferentie in meerdere talen is hier te zien/horen.

Op de website van Pharos staat nu informatie over het coronavirus in negen talen mét voorleesfunctie. 

Het Centraal Orgaan Asielzoekers heeft op hun website informatie in verschillende talen beschikbaar. Klik rechtsboven in voor de gewenste taal. 

De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft filmpjes met informatie over het coronavirus in verschillende talen gemaakt. Bekijk ze op hun YouTube kanaal. 

Op de facebookpagina’s Syriërs Gezond en Eritreeërs Gezond, worden iedere dag posts geplaatst over het Coronavirus, in het Arabisch en Tigrinya.

Helpdesk Corona voor statushouders in Arabisch en Tigrynia
Door vrijwilligers met medische achtergrond (Corona Actiecomité Statushouders, CAS) is een telefonische helpdesk ingericht voor asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden die Arabisch of Tigrinya spreken. Deze helpdesk is van maandag tot vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur beschikbaar voor vragen over Corona, via telefoonnummer 085-5808800. GGD Gelderland Zuid stelt zich beschikbaar als achterwacht. Indien de medewerker niet direct antwoord kan geven, word je teruggebeld door het specialistenteam van CAS Help Desk. De telefonische helpdesk heeft ook een facebook pagina: CAS Help Desk.

Informatielijn Corona voor ouderen met migratieachtergrond
Ouderen met een migratie-achtergrond kunnen terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB. Oudere migranten worden – indien gewenst in de eigen taal – te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond heeft. De Infolijn is bereikbaar via 030-3 400 600 op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 

 

Informatie voor anderstaligen en statushouders

Voor mensen met een andere moedertaal heeft de Rijksoverheid ook communicatiemiddelen ontwikkeld. Voor meer talen kijk op de website van de Rijksoverheid.

Voor statushouders is er een helpdesk: 085 58 08 800.

De persconferentie in meerdere talen is hier te zien/horen.

Op de website van Pharos staat nu informatie over het coronavirus in negen talen mét voorleesfunctie. 

Het Centraal Orgaan Asielzoekers heeft op hun website informatie in verschillende talen beschikbaar. Klik rechtsboven in voor de gewenste taal. 

De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft filmpjes met informatie over het coronavirus in verschillende talen gemaakt. Bekijk ze op hun YouTube kanaal. 

Op de facebookpagina’s Syriërs Gezond en Eritreeërs Gezond, worden iedere dag posts geplaatst over het Coronavirus, in het Arabisch en Tigrinya.

Helpdesk Corona voor statushouders in Arabisch en Tigrynia
Door vrijwilligers met medische achtergrond (Corona Actiecomité Statushouders, CAS) is een telefonische helpdesk ingericht voor asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden die Arabisch of Tigrinya spreken. Deze helpdesk is van maandag tot vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur beschikbaar voor vragen over Corona, via telefoonnummer 085-5808800. GGD Gelderland Zuid stelt zich beschikbaar als achterwacht. Indien de medewerker niet direct antwoord kan geven, word je teruggebeld door het specialistenteam van CAS Help Desk. De telefonische helpdesk heeft ook een facebook pagina: CAS Help Desk.

Informatielijn Corona voor ouderen met migratieachtergrond
Ouderen met een migratie-achtergrond kunnen terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB. Oudere migranten worden – indien gewenst in de eigen taal – te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond heeft. De Infolijn is bereikbaar via 030-3 400 600 op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 

 

Chat met ons!