Coronacrisis

Boodschappen halen, een luisterend oor bieden, advies geven, de hond uitlaten, op iemands kinderen passen, ondersteuning van een professional; in verschillende gemeenten ontstaan er allerlei initiatieven om mensen te helpen tijdens deze coronacrisis. Wijkracht heeft zelf ook veel deskundigheid in huis om mensen de psychosociale ondersteuning te geven die nu nodig is. Met (school)maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, mantelzorgondersteuners, ouderenwerkers, vrijwilligerswerkcoördinatoren en nog veel meer weet Wijkracht inwoners waar nodig te ondersteunen. Kunnen wij de ondersteuning niet zelf bieden? Dan wijzen we graag de weg. 

Wijkracht wijst de weg
Om inwoners en initiatiefnemers van projecten te ondersteunen, brengt Wijkracht de verschillende hulpvragen en het aanbod bij elkaar. Wijkracht is als sociaal maatschappelijke organisatie goed op de hoogte van de verschillende mogelijkheden. Als wegwijzer in het sociaal domein en op het gebied van vrijwilligerswerk weet Wijkracht vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ook nu tijdens de coronacrisis. 

Voor iedereen
Met onderdelen zoals de Hulpdienst Hengelo, Vrijwilligerswerk in Haaksbergen en Hengelo, jongerenwerk Skillz, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en meer heeft Wijkracht op verschillende gebieden zelf ondersteuning in huis. Door lokale samenwerkingsverbanden (Noaberpoort Haaksbergen, Sociaal Team Dinkelland en Oldenzaal, Kulturhus Borne), de samenwerking met gemeenten én de contacten met andere professionele en vrijwilligersorganisaties kan Wijkracht snel de gewenste ondersteuning inzetten. De al aanwezige lokale initiatieven zoals Hengelo Samen Sterk, Haaksbergen Natuurlijk en CornahulpBorne neemt Wijkracht ook mee bij het koppelen van vraag en aanbod. 

Bel of mail
Inwoners van de verschillende gemeenten (Haaksbergen, Hengelo, Borne, Oldenzaal en Dinkelland) kunnen met een hulpvraag of hun aanbod om iemand te helpen contact opnemen met Wijkracht op telefoonnummer 088 945 57 22. Mail ons via wijhelpen@wijkracht.nl. Vermeld in een mailbericht ook uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Op die manier kunnen wij snel met u in gesprek over uw hulpvraag of -aanbod. 

Wijkracht wijst de weg, ook tijdens de coronacrisis!

Coronacrisis

Boodschappen halen, een luisterend oor bieden, advies geven, de hond uitlaten, op iemands kinderen passen, ondersteuning van een professional; in verschillende gemeenten ontstaan er allerlei initiatieven om mensen te helpen tijdens deze coronacrisis. Wijkracht heeft zelf ook veel deskundigheid in huis om mensen de psychosociale ondersteuning te geven die nu nodig is. Met (school)maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, mantelzorgondersteuners, ouderenwerkers, vrijwilligerswerkcoördinatoren en nog veel meer weet Wijkracht inwoners waar nodig te ondersteunen. Kunnen wij de ondersteuning niet zelf bieden? Dan wijzen we graag de weg. 

Wijkracht wijst de weg
Om inwoners en initiatiefnemers van projecten te ondersteunen, brengt Wijkracht de verschillende hulpvragen en het aanbod bij elkaar. Wijkracht is als sociaal maatschappelijke organisatie goed op de hoogte van de verschillende mogelijkheden. Als wegwijzer in het sociaal domein en op het gebied van vrijwilligerswerk weet Wijkracht vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ook nu tijdens de coronacrisis. 

Voor iedereen
Met onderdelen zoals de Hulpdienst Hengelo, Vrijwilligerswerk in Haaksbergen en Hengelo, jongerenwerk Skillz, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en meer heeft Wijkracht op verschillende gebieden zelf ondersteuning in huis. Door lokale samenwerkingsverbanden (Noaberpoort Haaksbergen, Sociaal Team Dinkelland en Oldenzaal, Kulturhus Borne), de samenwerking met gemeenten én de contacten met andere professionele en vrijwilligersorganisaties kan Wijkracht snel de gewenste ondersteuning inzetten. De al aanwezige lokale initiatieven zoals Hengelo Samen Sterk, Haaksbergen Natuurlijk en CornahulpBorne neemt Wijkracht ook mee bij het koppelen van vraag en aanbod. 

Bel of mail
Inwoners van de verschillende gemeenten (Haaksbergen, Hengelo, Borne, Oldenzaal en Dinkelland) kunnen met een hulpvraag of hun aanbod om iemand te helpen contact opnemen met Wijkracht op telefoonnummer 088 945 57 22. Mail ons via wijhelpen@wijkracht.nl. Vermeld in een mailbericht ook uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Op die manier kunnen wij snel met u in gesprek over uw hulpvraag of -aanbod. 

Wijkracht wijst de weg, ook tijdens de coronacrisis!

Chat met ons!