Losser

Medewerkers van Wijkracht werken in Losser samen in het CJG Losser en in het Sociaal Team aanwezig in de kernen De Lutte, Beuningen, Overdinkel en Losser. Het CJG team wordt aangestuurd door procescoördinatoren van de gemeente Losser.

Sociaal Team
Het Sociaal Team is gericht op preventie en signalering en bestaat naast medewerkers van Wijkracht uit medewerkers van Cluster en MEE cliëntondersteuning. 

De gemeente Losser heeft drie 'sociale teams'. Er is een team voor Overdinkel, voor Losser&Glane en voor De Lutte&Beuningen. Iedereen kan in het sociaal team van zijn dorp terecht met vragen over bijvoorbeeld opvoeden, leren en werken, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken, sport en vrije tijd, vrienden en relaties. De medewerker van het sociaal team biedt een luisterend oor. Tijdens een zogenaamd “keukentafelgesprek” bekijkt u samen of uw vraag beantwoord kan worden. Is een ‘steuntje in de rug’ niet voldoende dan verwijst het sociaal team door naar het CJG Losser. Kijk ook op www.cjglosser.nl voor meer informatie. 

De meewerkende organisaties zijn:
Wijkracht
Zorggroep Sint Maarten
Stichting Cluster

Wanneer kunt u bij ons terecht?
>> als u iets wilt betekenen voor uw wijk of voor anderen;
>> als u wilt weten welke sociale activiteiten er georganiseerd worden in uw wijk/in Losser;
>> als u vragen of zorgen heeft en daar informatie, advies of ondersteuning bij zoekt.

 

 

Het team

Astrid Rietman
Annemarie de Jong
Annemarie Bulters
Brenda Vunderink
Esther Meijerink
Merel Tijhuis
Martine Kuipers
Monique Torn
Sarah Medendorp
Wendy ten Kleij

Losser

Medewerkers van Wijkracht werken in Losser samen in het CJG Losser en in het Sociaal Team aanwezig in de kernen De Lutte, Beuningen, Overdinkel en Losser. Het CJG team wordt aangestuurd door procescoördinatoren van de gemeente Losser.

Sociaal Team
Het Sociaal Team is gericht op preventie en signalering en bestaat naast medewerkers van Wijkracht uit medewerkers van Cluster en MEE cliëntondersteuning. 

De gemeente Losser heeft drie 'sociale teams'. Er is een team voor Overdinkel, voor Losser&Glane en voor De Lutte&Beuningen. Iedereen kan in het sociaal team van zijn dorp terecht met vragen over bijvoorbeeld opvoeden, leren en werken, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken, sport en vrije tijd, vrienden en relaties. De medewerker van het sociaal team biedt een luisterend oor. Tijdens een zogenaamd “keukentafelgesprek” bekijkt u samen of uw vraag beantwoord kan worden. Is een ‘steuntje in de rug’ niet voldoende dan verwijst het sociaal team door naar het CJG Losser. Kijk ook op www.cjglosser.nl voor meer informatie. 

De meewerkende organisaties zijn:
Wijkracht
Zorggroep Sint Maarten
Stichting Cluster

Wanneer kunt u bij ons terecht?
>> als u iets wilt betekenen voor uw wijk of voor anderen;
>> als u wilt weten welke sociale activiteiten er georganiseerd worden in uw wijk/in Losser;
>> als u vragen of zorgen heeft en daar informatie, advies of ondersteuning bij zoekt.

 

 

Het team

Astrid Rietman
Annemarie de Jong
Annemarie Bulters
Brenda Vunderink
Esther Meijerink
Merel Tijhuis
Martine Kuipers
Monique Torn
Sarah Medendorp
Wendy ten Kleij