directie

Esther van Spall en Lydia Haverkort zijn als duo verantwoordelijk voor Wijkracht. We werken zoveel mogelijk met zelfsturende teams. Deze teams krijgen ondersteuning van teamcoaches en het ondersteuningsteam. 

De twee directeuren hebben de taken verdeeld:

Lydia: bedrijfsvoering en inkoop
Esther: ontwikkeling en organisatie

Het werkgebied (de gemeenten) is daarbij ook verdeeld. Op die manier is het helder wie het aanspreekpunt is. 

Lydia: Haaksbergen, Oldenzaal, Losser en Dinkelland.
Esther: Hengelo, Borne en Hof van Twente.

Esther van Spall
Lydia Haverkort

directie

Esther van Spall en Lydia Haverkort zijn als duo verantwoordelijk voor Wijkracht. We werken zoveel mogelijk met zelfsturende teams. Deze teams krijgen ondersteuning van teamcoaches en het ondersteuningsteam. 

De twee directeuren hebben de taken verdeeld:

Lydia: bedrijfsvoering en inkoop
Esther: ontwikkeling en organisatie

Het werkgebied (de gemeenten) is daarbij ook verdeeld. Op die manier is het helder wie het aanspreekpunt is. 

Lydia: Haaksbergen, Oldenzaal, Losser en Dinkelland.
Esther: Hengelo, Borne en Hof van Twente.

Esther van Spall
Lydia Haverkort