Training

Er zijn diverse tests en trainingen voor mensen die te maken met dementie. Via Wijkracht Academie kunt u trainingen volgen. Ook zijn er landelijke, online trainingen van Alzheimer Nederland en Samen dementievriendelijk. Het kan u helpen inzichten te krijgen, bovendien biedt het u houvast. 

Wijkracht Academie (in samenwerking met SIZT)
Training omgaan met dementie voor mantelzorgers (SIZT)
Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de persoon met dementie als voor de naaste omgeving. Het thuis verzorgen en begeleiden van een persoon met dementie ervaren velen dan ook als een zware taak.

Voor SIZ Twente is dat aanleiding om in samenwerking met de Dementieketen Twente de mantelzorgers te ondersteunen met het aanbieden van een training waarin uitgebreid informatie wordt gegeven over de ziekte dementie. Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen zijn:

> Wat is dementie?
> Verloop van dementie
> Welzijn van de mantelzorger
> Het netwerk en de belevingsgerichte benadering.

De deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met deze ingrijpende ziekte kunnen omgaan en ontmoeten daarnaast lotgenoten die voor een naaste met dementie zorgen. Daardoor kunnen zij persoonlijke ervaringen en praktische tips uitwisselen. Bij de training is een ervaren cursusleider, casemanager dementie en psycholoog betrokken.
De training is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie in de thuissituatie.


Samen dementievriendelijk
Training 'Word dementievriendelijk'
Met deze gratis online training kunt u uw kennis over dementie vergroten en en leert u vaardigheden in de omgang met iemand met dementie. U kunt zelf een training volgen, maar ook een team uitnodigen om één of meerdere trainingen te doen. Zo steunt u een dementievriendelijk Nederland.

Training GOED omgaan met dementie (basistraining)
In de gratis basistraining 'GOED omgaan met dementie' leert u stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer u in contact komt met mensen met dementie. Leer dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier helpen, bijvoorbeeld op straat of in de bibliotheek.


 

 

 

Training

Er zijn diverse tests en trainingen voor mensen die te maken met dementie. Via Wijkracht Academie kunt u trainingen volgen. Ook zijn er landelijke, online trainingen van Alzheimer Nederland en Samen dementievriendelijk. Het kan u helpen inzichten te krijgen, bovendien biedt het u houvast. 

Wijkracht Academie (in samenwerking met SIZT)
Training omgaan met dementie voor mantelzorgers (SIZT)
Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de persoon met dementie als voor de naaste omgeving. Het thuis verzorgen en begeleiden van een persoon met dementie ervaren velen dan ook als een zware taak.

Voor SIZ Twente is dat aanleiding om in samenwerking met de Dementieketen Twente de mantelzorgers te ondersteunen met het aanbieden van een training waarin uitgebreid informatie wordt gegeven over de ziekte dementie. Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen zijn:

> Wat is dementie?
> Verloop van dementie
> Welzijn van de mantelzorger
> Het netwerk en de belevingsgerichte benadering.

De deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met deze ingrijpende ziekte kunnen omgaan en ontmoeten daarnaast lotgenoten die voor een naaste met dementie zorgen. Daardoor kunnen zij persoonlijke ervaringen en praktische tips uitwisselen. Bij de training is een ervaren cursusleider, casemanager dementie en psycholoog betrokken.
De training is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie in de thuissituatie.


Samen dementievriendelijk
Training 'Word dementievriendelijk'
Met deze gratis online training kunt u uw kennis over dementie vergroten en en leert u vaardigheden in de omgang met iemand met dementie. U kunt zelf een training volgen, maar ook een team uitnodigen om één of meerdere trainingen te doen. Zo steunt u een dementievriendelijk Nederland.

Training GOED omgaan met dementie (basistraining)
In de gratis basistraining 'GOED omgaan met dementie' leert u stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer u in contact komt met mensen met dementie. Leer dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier helpen, bijvoorbeeld op straat of in de bibliotheek.