Dementie heeft grote impact op het leven. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden en voorzieningen waardoor mensen met dementie zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en hun eigen leven kunnen leiden. Op deze pagina vindt u een greep uit het aanbod aan ondersteuning in Borne en Hengelo door Wijkracht, Carintreggeland en TriviumMeulenbeltZorg.

Wijkracht
Wijkracht ondersteunt mensen met dementie (die thuis wonen) en hun mantelzorgers om zo lang mogelijk het gewone leven door te kunnen leven. Daarvoor worden trainingen Omgaan met dementie gegeven voor vrijwilligers en professionals, bijvoorbeeld politie, Welbions en De Zonnebloem. Mensen met dementie zijn van harte welkom bij bewegings- en ontmoetingsactiviteiten van Wijkracht. Wijkracht ondersteunt in de vorm van dementiemaatje, de Ouderen Adviseur, de dienst DemenTalent, Mantelzorgondersteuning, de Cursus 'Kracht van Herinneringen' en natuurlijk is er het Alzheimer Café Hengelo.

Carintreggeland
Carintreggeland ondersteunt zowel cliënten met dementie als hun omgeving. Thuis in de vertrouwde omgeving, maar ook in onze Carintreggeland verpleeghuizen. Vaak zijn onze casemanagers dementie betrokken. Zij zoeken samen met cliënten en mantelzorgers naar passende ondersteuning. Zij coördineren de noodzakelijke zorg en/of begeleiding en regelen wijkverpleging of thuisbegeleiding. Ook is het mogelijk één of meerdere dagen een dagvoorziening te bezoeken wat de mantelzorger ontlast. 

TriviumMeulenbeltZorg
De casemanagers dementie van TriviumMeulenbeltZorg kunnen begeleiding bieden wanneer u denkt dat er sprake is van dementie. Zij wijzen cliënten met dementie en mantelzorgers de weg en kunnen hen in contact brengen met de juiste zorgverleners. Wijkverplegingteams van TMZ komen ook graag thuis om te helpen in het alledaagse leven. Daarnaast biedt TMZ professionele hulp en begeleiding op het gebied van dementie in haar moderne en duurzame woonzorgcomplexen.

Dementie heeft grote impact op het leven. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden en voorzieningen waardoor mensen met dementie zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en hun eigen leven kunnen leiden. Op deze pagina vindt u een greep uit het aanbod aan ondersteuning in Borne en Hengelo door Wijkracht, Carintreggeland en TriviumMeulenbeltZorg.

Wijkracht
Wijkracht ondersteunt mensen met dementie (die thuis wonen) en hun mantelzorgers om zo lang mogelijk het gewone leven door te kunnen leven. Daarvoor worden trainingen Omgaan met dementie gegeven voor vrijwilligers en professionals, bijvoorbeeld politie, Welbions en De Zonnebloem. Mensen met dementie zijn van harte welkom bij bewegings- en ontmoetingsactiviteiten van Wijkracht. Wijkracht ondersteunt in de vorm van dementiemaatje, de Ouderen Adviseur, de dienst DemenTalent, Mantelzorgondersteuning, de Cursus 'Kracht van Herinneringen' en natuurlijk is er het Alzheimer Café Hengelo.

Carintreggeland
Carintreggeland ondersteunt zowel cliënten met dementie als hun omgeving. Thuis in de vertrouwde omgeving, maar ook in onze Carintreggeland verpleeghuizen. Vaak zijn onze casemanagers dementie betrokken. Zij zoeken samen met cliënten en mantelzorgers naar passende ondersteuning. Zij coördineren de noodzakelijke zorg en/of begeleiding en regelen wijkverpleging of thuisbegeleiding. Ook is het mogelijk één of meerdere dagen een dagvoorziening te bezoeken wat de mantelzorger ontlast. 

TriviumMeulenbeltZorg
De casemanagers dementie van TriviumMeulenbeltZorg kunnen begeleiding bieden wanneer u denkt dat er sprake is van dementie. Zij wijzen cliënten met dementie en mantelzorgers de weg en kunnen hen in contact brengen met de juiste zorgverleners. Wijkverplegingteams van TMZ komen ook graag thuis om te helpen in het alledaagse leven. Daarnaast biedt TMZ professionele hulp en begeleiding op het gebied van dementie in haar moderne en duurzame woonzorgcomplexen.